A Human being is part of the whole, called by us "universe", a part limited u time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separate from the rest - a kind of optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. 

#AlbertEinstein

 

De wereld zoals we die waarnemen lijkt zo vaak uit verschillen en afgescheidenheid te bestaan. Zowel binnen als buiten onszelf. Op het moment dat we de verbinding gaan waarnemen en ervaren zien we dat het onderscheid er niet echt is. Mooi om te zien dat deze universele waarheid al werd gezien door Albert Einstein, die in zijn zoektocht naar verklaringen van de wereld om ons heen, hiertoe kwam en ons zoveel begrip heeft gebracht. 

#compassion #verbinding #onderscheid